Bærum kommune inviterer til folkemøte Onsdag 10. mai klokken kl. 18.00 for å presentere Ungdomsundersøkelsen 2017.

Program for folkemøtet om Ungdata 2017
Kunnskapssenteret i Sandvika, Auditoriet.

 • Velkommen
  Anne Lene Hojem, leder Hovedutvalg barn og unge
 • Presentasjon av undersøkelsen
  Kristine Langmyr og Stian Øverå,
  Kompetansesenter Rus, region øst
 • Spørsmål og svar
  Panel bestående av
  - Ole Magnus Jensen, politiet
  - Anne Margrethe Lindseth, kommunalsjef barn og unge
  - Merethe Dybfest Holst, leder for Helsetjenester barn og unge
  - Susanne Kaaløy, seksjonssjef grunnskole

  Møteleder: Heidi Bjurstedt, SLT-koordinator

Påmelding til: heidi.bjurstedt@baerum.kommune.no 

Hjertelig velkommen!