8. november sendes det ut en stor folkehelseundersøkelse i alle Vikens 51 kommuner. I Bærum kommune inviteres om lag 25 000 innbyggere til undersøkelsen, som blir sendt ut på SMS og e-post.

Ønsket er at så mange som mulig av de som mottar undersøkelsen svarer på den. Jo flere som svarer, desto mer kjennskap til og kunnskap om får vi. Bærum kommune ønsker å vite hvordan dere  har det.

Hvem gjennomfører undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene.

Hva er målet med undersøkelsen?

Målet er å få kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor. Dette er viktig for å kunne skape gode lokalsamfunn og nærmiljø. Folkehelseundersøkelsen stiller nettopp disse spørsmålene.   

Hva er hovedtema i undersøkelsen?

Hovedtema i undersøkelsen er:

  • nærmiljøet og kommunen
  • helse
  • sosial støtte og ensomhet
  • helserelatert adferd
  • skader og fysisk miljø
  • livskvalitet
  • demografiske opplysninger
  • omsorgsarbeid

Hva skal svarene brukes til?

Gjennom denne undersøkelsen får kommunen og Viken en helt ny, unik og lokal kunnskap til hvordan folk opplever sin livssituasjon. Denne kunnskapen kan de ulike kommunene i Viken bruke i arbeidet for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet.

Er det trygt å delta?

Ja, det er trygt å delta. Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk.

Her kan du lese mer om folkehelseundersøkelsen