Kommunestyret 29. september besluttet at Bærum kommune skal  inngå en treparts prosjektavtale med UNOPS og Storebrand om etablering av et FN innovasjonssenter på Lysaker. 

Innovasjonssenteret skal legge til rette for at startup-virksomheter kan utvikle innovasjonsideer til forretningsmuligheter basert på FNs bærekraftsmål. Senteret skal legge til rette for at løsninger på globale utfordringer kan utvikles og testes lokalt i Bærum, med Fornebu som testarena.

Bærum kommune bidrar med en finansiering på 6 mill. kr fordelt over 3 år. (2 mill. kr årlig). Det kommunale bidraget til prosjektavtalen vil i 2021 benytte midler fra det interne innovasjonsfondet på 2 mill. kr. For årene 2022 og 2023 foreslås videreføring av finansiering via forsknings- og innovasjonsfondet.

I saksfremlegget skriver kommunedirektøren at: Kommunen ønsker at et slikt prosjekt har et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv for sirkulær utvikling, entreprenørskap og forretningsutvikling, i tråd med våre lokale mål og satsingsområder.

Bærum kommune og Storebrand er enige om å søke om prosjektbistand fra UNOPS som har kompetanse til å fasilitere en slik inkubator, og som også kan sikre start-up bedriftene tilgang til sitt globale ekspertise- og innovasjonsnettverk. UNOPS (United Nations Office for projectservices) er en operativ del av FN dedikert til å gjennomføre prosjekter med mål om å nå FNs bærekraftsmål.