Flyktningkrisen har skapt engasjement og mange ønsker å bidra. Bærum kommune har opprettet en felles epostadresse som alle kan kontakte. I 2015 skal Bærum bosette 224 flyktninger.

Det er stort engasjement for flyktninger i bærumssamfunnet. Mange ønsker å bidra. Kommunen har i samråd med blant annet Bærum Røde kors, identifisert fire områder der det er spesielt behov for bistand.

  • Private uteleieboliger/hybler til flyktninger som har fått vedtak om bosetting
  • Fosterhjem og støttefamiler til enslig mindreårige flyktninger
  • Praksisplasser i arbeidslivet, også muligheter for språkpraksis
  • Flyktningguider, samt andre støttepersoner og veileder i nærmiljø

Innbyggere, organisasjoner, kommunale virksomheter og næringsliv kan benytte flyktning@baerum.kommune.no for å melde om mulige bidrag.

 Bærum bosetter 224 personer i 2015

I år har Bærum forpliktet seg til å bosette 224 flyktninger på bakgrunn av amodninger fra Imdi. Så langt i år har 128 personer bosatt seg i kommunen og det gjenstår 96 som etter planen skal komme i løpet av høsten.

Dette innebærer at Bærum kommune fordobler bosettingen i år!

Ny anmodning 

Bærum mottok 20. august i år en ny anmodning av flyktninger for 2016 og for planperioden 2017-2019. I 2016 og 2017 anmodes kommunen til å ta i mot 207, inkludert 15 mindreårige flyktninger. Deretter omfatter anmodningen 189, inkludert 15 mindreårige. Anmodningen omfatter ikke familiegjenforeninger. Rådmannen tar sikte på å legge frem en egen sak om anmodningen i løpet av oktober.