Over tre ganger så mange som i fjor var med på årets Sykle til jobben-kampanje i Bærum.

Det går frem av sluttrapporten fra vårens kampanje, som var et samarbeid med Bedriftsidretten, Bærum kommune og SmartCity Bærum. Mens det var 518 deltagere i Bærum fjor, var tallet hele 1 475 i år. Antall bedrifter er økt fra 14 i fjor til 43 i år. Totalt ble det registrert 499 842 kilometer.

Kampanjen har bidratt til at halvparten av deltagerne har syklet mer enn de pleier, ifølge undersøkelsen. Rundt 30 prosent svarer at kampanjen har bidratt til mindre bruk av bil.

- Vi er veldig godt fornøyde med deltagelsen, og spesielt at vi har fått med så mange flere bedrifter og deltagere, sier Unni Larsen, leder av SmartCity Bærum.

Frisk luft og mosjon 

Deltagerne trekker frem frisk luft, mosjon og klimavennligtransport som noen av motivasjonsfaktorene for å velge sykkelen til jobben. Bærum kommune har som mål å være en klimaklok kommune innen 2020. I det ligger det blant annet at kommunen skal motivere og legge til rette for at flere av oss velger klimavennlig transport.

- Vi vil følge opp suksessen med gratis deltakelse neste år også, sier Håvard Almeida Eriksson, kommunens sykkelkoordinator.

Ønsker sammenhengende sykkelveinett

Undersøkelsen viser at rundt 30 prosent av de spurte syns Bærum kommune gjør nok for at flere skal sykle. Sykkelgarasje, garderobe og dusj på jobben og mer sammenhengende sykkelveinett blir nevnt som noen av forbedringsområdene. Deltagernes tilbakemelding om utrygge strekninger og kryss er også veldig nyttig.

- Enda bedre tilrettelegging for sykkel er et viktig satsingsområde for Bærum kommune, så vi er veldig glade for alle innspill, avslutter Almeida Eriksson.