Rådmannen foreslår at Bærum kommune setter som mål at det i 2018 skal være 120 lærlinger i kommunen.

Per 1. september 2017 har Bærum kommune 93 lærlinger hvor 94 prosent av lærlingene jobber innen barn- og ungdomsfag og helsefag. I perioden 2011 - 2016 har 138 lærlinger avlagt fagprøve og 60 av disse har fått fagarbeiderjobb i Bærum kommune, enten fast eller vikariat.

I 2016 ble det tatt inn 31 søkere fra Bærum, to fra Oslo, en fra Røyken, en fra Lier og to fra Asker. I 2017 var det 43 fra Bærum og åtte fra Asker. Strengere inntakskrav fra 2016 har ført til at antall søkere nå er til dels mye høyere enn antall kvalifiserte. Likevel er antall lærlinger nå rekordhøyt. Det er nå krav om at alle fag skal være bestått og norskkompetanse på minimum B1-nivå. 

Det er generelt flere søkere til yrkesfag i kommunens inntaksområde. Bærum kommune ønsker at flere lærlinger skal bestå fagprøven slik at de kvalifiserer seg for en fremtidig jobb i Bærum kommune eller arbeidslivet for øvrig. 

Menn i helse

Satsingen "Menn i helse" har for første gang gitt 11 lærlingeplasser i kommunen. "Menn i helse" er et prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelser fra NAV. Deltakerne for tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. "Menn i helse" er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Forslaget ble behandlet i utvalg for samarbeid 15. november 2017. Les mer om rådmannens forslag til fagopplæringen - status og mål for lærlingene