Flere flyktninger kommer i arbeid eller starter på en utdanning etter å ha deltatt på introduksjonsprogrammet i Bærum. Sammenlignet med 2012 er antallet doblet.

 Det viser at målrettet og tverrfaglig arbeid fører frem, sier tjenesteleder ved Flyktningkontoret Camilla Bildsten.

Introduksjonsprogrammet, som er for bosatte flyktninger mellom 18 og 55 år, skal styrke muligheten for å kunne delta i yrkes- og samfunnslivet. I fjor fullførte 98 personer programmet og 53 prosent fikk jobb eller startet i utdanning etter avsluttet program. Det er en like stor prosentandel som i 2012, da 45 personer fullførte samme program.

De siste tre årene har det vært en økning i antallet som kommer i jobb eller utdanning fra 49 til 53 prosent.

 Jeg er svært fornøyd med at tallet øker, samtidig som kommunen de siste årene har opplevd sterk vekst i bosettingen av flyktninger. Dette er et resultat av en styrket tverrfaglig innsats fra Flyktningkontoret, Voksenopplæringssenteret og NAV, samt innsats fra frivillige, arbeidsgivere og andre aktører, sier konstituert kommunalsjef for Helse og sosial Grete Syrdal. 

Flyktningkontoret samarbeider tett med Voksenopplæringssenteret og NAV om norskkurs, utdanning og arbeidsrettede tiltak.