Bærum kommune innfører femårsplaner for vedlikehold av kommunale bygg. Femårsplaner skal rulleres årlig og gi grunnlag for et langsiktig og helhetlig forvaltning av eiendomsmassen.

Formannskapet 21. mai sluttet seg til forslag om innføring av femårsplaner.

Hvert år gjøres en prioritering av hvilke tiltak som skal gjennomføres de neste frem årene. Planen inneholder både ordinære vedlikeholdstiltak, større utskiftingsprogrammer og tiltak som skyldes etterslep.

Kommunestyret har vedtatt at det skal avsettes 110 kr per kvadratmeter til vedlikehold sikre et godt nivå for kommunens vedlikehold. I tillegg skal det de neste 10 årene skal avsettes 150 kroner per kvadratmeter eiendomsmasse for å hente inn etterslep. 

Vedlikeholdsplanene bygger på tilstandsanalyser som ble gjennomført i 2017 og 2018 av 580 000 kvadratmeter bygningsmasse. Fra denne gjennomgangen er det registrert 19000 tiltak.  

Prioritering av tiltak

1: Liv og helse/sikkerhet/skadeeleminisering (HMS, avvik fra myndighetskrav, akutttiltak)

2: Nye forskriftskrav eller endringer med tilbakevirknede kraft (nye energikilder, mijøgifter)

3: Øvrige kriterier som behov for periodisk vedlikehold, tilettelegging og optimalisering for brukere av bygget, bevaring av kulturhistoriske bygg, ombygging av skoler og andre formålsbygg pga økt kapasitetsbehov.

Noen viktige prosjekter

  • Emma Arbeidssenter: rehabilitering
  • Hosletoppen skole: rehabilitering
  • Diverse/Felles objekt: reservekraftaggregater i sykehjem
  • Lønnås bo- og behandlingssenter: innvendig oppgradering
  • Stabæktunet bo- og behandlingssenter: innvendig oppgradering
  • Mølladammen skole: universell utforming, innvendig vedl. og overvann
  • Emma Friskhus. Svømmehall/gymsal: totalrehabilitering
  • Bærums Verk skole: bygning vedlikehold
  • Nordraaks vei bo- og behandlingssenter: pasientvarsling Nordraaksvei/Gamle Drammensvei