Det er oppdaget en feil på et teknisk anlegg på Elvepromenaden. Feilen gir tilbakeslag på avløpsvann og medfører lukt fra anlegget.

Det er ikke farlig for natur eller miljø.

Feilen er under utbedring. Det er bestilt nødvendig utstyr med forventet leveranse i uke 28.