Fra nå av kommer alle tjenester fra helse- og omsorg på en samlet faktura.

Alle tjenester kommer nå på samme faktura, i istedenfor en faktura pr tjeneste. Dersom du for eksempel betaler for praktisk bistand og har dagopphold vil dette komme på samme faktura. Alle tjenestene blir spesifisert på hver sin linje slik at det er enkelt å kontrollere hvasom skal betales pr tjeneste.

VIKTIG! Dersom det er opprettet avtalegiro i banken er det viktig at maksimalbeløpet som kan trekkes pr faktura er tilstrekkelig høyt.

Middagsabonnement

Bor du i Omsorgsbolig, og har abonnement på middag vil dette nå bli fakturert pr porsjon og ikke en fast månedspris slik det har vært til nå. Totalbeløpet man betaler pr måned kan derfor variere noe i forhold til hvor mange dager det er i måneden.

Egen faktura for Altea

Betaling for reise og opphold i Altea er ikke med på fellesfaktureringen. Dette vil det komme egen faktura på.

Endringene er foretatt i forbindelse med innføring av nytt Dokumentasjonssystem i Pleie og omsorg og Helse.  

 Er det spørsmål vedrørende fakturaen ta kontakt med Veiledningstorget på 67 50 40 50