Oslo og Viken fylkeskommuner har kommet til enighet om Oslopakke 3 som sikrer fortsatt fremdrift for Fornebubanen.

- Vi er glad over enighet er oppnådd slik at Oslopakke 3 fortsatt kan være verktøyet for å løse de store samferdselsutfordringene i Hovedstadsregionen. Enigheten mellom Oslo og Viken sikrer også at arbeidet med Fornebubanen forsetter,  sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. For Bærum betyr dette at utbyggingen på Fornebu kan fortsette i tråd med kommuneplanen.

- Fornebubanen har hele tiden vært en forutsetning for at Bærum kommune kunne gå inn for en økt utbygging. Det er kun en metrobane som gir tilstrekkelig kollektivkapasitet, som både sikrer nullvekst i bilbruk og nullutslipp over tid, slår ordfører fast.