Enighet mellom legevaktslegene og Bærum kommune.

En avtale mellom legeforeningen lokalt og Bærum kommune er nå på plass. - Avtalen innebærer at legene får kompensasjon ved sykdom under koronapandemien. Kommunen har ikke kommet legene i møte når det gjelder deres opprinnelige lønnskrav, men det er gitt et mindre tillegg som partene er enige om, sier kommunalsjef Grete Syrdal.

Den nylig inngåtte avtalen gjelder frem til 28.02.2021. Det jobbes videre sammen med KS og legeforeningen sentralt for å vurdere aksjonens lovlighet og hvilken fremtidig tilknytning legene skal ha i sin arbeidsavtale til legevakten, sier Grete Syrdal.