Nå kan du enkelt ta en gratis energianalyse av din bolig.

På energiportalen til Bærum kommune kan du bli din egen energirådgiver. Søk opp boligen du vil analysere og få tips til hvordan du kan spare energi og leve mer klimavennlig. 

Du kan også få besøk hjem av en energirådgiver, og det er mulig å søke om støtte til klimavennlige energitiltak på inntil 10 000 kroner per husstand.

Ønsker du å vite mer om Bærum kommunes klimasatsing, kan du lese kommunens forslag til klimastrategi som er ute på høring til 6.november.

Link til klimastrategi 2030 -klimaklok kommune

Boligen