Kommunens leverandør av trygghetstjenester, Tellu, informerer om at deres utrykningstjeneste fra 1. september overdras fra Stendi til Alfa Kollega.

Dette medfører ingen andre endringer enn ny logo på utrykningstjenestens biler og uniformer.

Alle ansatte i Stendis utrykningstjeneste blir med over til Alfa Kollegas utrykningstjeneste. 

Ny logo på biler og uniformer ser slik ut:

Alfa Kollega logo

Les mer om trygghetstjenester her.