Tirsdag 8. mai kl. 12 stenges Kinoveien for trafikk, og Rådmann Halmrasts vei gjøres enveiskjørt fra Sandvika stasjon mot rådhuset.

Det blir fortsatt mulig for fotgjengere og syklister å benytte fortau langs Kinoveien og over Kinoveibroen. Årsaken til endringene er anleggsarbeider i forbindelse med bygging av den nye elvepromenaden.

Kinoveien stenges nedenfor innkjøringen til BAKgården, slik at innkjøring til private parkeringshus er tilgjengelig. Parkeringsplassene på begge sider i Kinoveien vil ikke være tilgjengelig.

Adkomst til Rådmann Halmrasts vei blir via Willy Greiners vei, eller Åmotbakken ved Løkketangen. Kjøretøy over 3,2 meter må benytte adkomst via Åmotbakken på grunn av høydebegrensning under jernbanelinjen.

Omkjøring hvis du kommer fra rådhus-siden er videre over Rådhusbroen, forbi Sandvika storsenter, ned bakken mot Løkketangen, deretter opp Åmotbakken eller rundt Løkketangen og opp Willy Greiners vei.

Kinoveien vil holdes stengt til begynnelsen av 2019.

Nyttig informasjon om bygging av ny elvepromenade finner du her.