Fra 1. juli er det endringer i åpningstidene og tilbudet ved Fornebu vaksinesenter og teststasjon. I juli vil det ikke være tilbud om dropin vaksinering, kun ved timebestilling. Samtidig avsluttes tilbudet om koronatesting, både PCR og hurtigtest.

Det vil fortsatt være mulig å hente selvtester på Fornebu, og vi vil tilby alle innbyggere som ikke har tilgang til nett eller som ikke er digitale, utskrift av sitt koronasertifikat. De som har behov for testing i forbindelse med reise, må benytte privat tilbyder.

De nye åpningstidene på Fornebu finner du her.

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert at det ikke lenger er grunnlag for å be kommunene om å legge til rette for å tilby testing hvor formålet er å oppfylle dokumentasjonskrav på smittestatus for covid-19 i forbindelse med reiser.

I tråd med beslutningene om kompensasjon for beredskap til testing, og regjeringens strategi- og beredskapsplan, er det ikke lagt opp til at kommunene skal ha en stående aktiv testkapasitet, men at de skal ha planer for raskt å kunne reetablere testtilbud. Det følger også av disse beslutningene at de midlertidige unntakene i lov- og regelverk som la til rette for testing uten forutgående henvisning fra lege, vil utløpe fra 1. juli.

Med bakgrunn i dette vil tilbudet om koronatesting på Fornebu teststasjon legges ned fra 1. juli.

Mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet.