– En annerledes påske er over. Vi vil starte hverdagene med en stor takk til medarbeidere og innbyggere, skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Erik Kjeldstadli.

Torsdag 27. februar fikk Bærum sin første smittede av koronaviruset. Det var starten på det som kommer til å bli et langt og krevende løp, og vi vet ikke i dag når vi passerer målstreken og hvilke langsiktige skader pandemien gir.

Vi har holdt på en drøy måned nå og vi føler et sterkt behov for å takke både medarbeidere og innbyggere for deltakelsen i den store dugnaden. En spesiell takk til alle som står i front – i helsesektoren, i butikkene, i kollektivtrafikken – ja, der mennesker møtes.

Det startet i helsesektoren – med enorm pågang på legevakten, både telefon og oppmøte. Mange hundre medarbeidere ut i karantene, og økt belastning for de som må holde virksomheten i gang - på sykehjem og omsorgsboliger, fastlegekontor, og innenfor psykiatri og rus. Helsefagarbeidere, sykepleiere og leger står fremst i møtet med pasienten, og samtidig ivaretas pårørende på nye måter. Det er en beundringsverdig innsats som er levert. Vi er takknemlige!

Det er mange som har tatt på seg nye oppgaver i denne tiden. Etter at barnehagene og skolene ble stengt 12. mars har helsesykepleiere i skolehelsetjenesten jobbet for legevakten og koronatelefonen. Medarbeidere i barnehagene har sagt seg villig til å ta på seg oppgaver i pleie og omsorg. En annerledes hverdag for mange og en uvurderlig innsats som bidrar til å holde hjulene i gang.

Lærerne har drevet digital hjemmeskole – med mye engasjement og kreativitet i undervisningen. Fordi vi har satset så tungt på digital skole, har lærerne kunnet gi viktige bidrag for barn og unges læring. Takk!

Vi har etablert fellestjenester som skal bistå helsesektoren og det er rekruttert hundrevis av personer til tjeneste. Vi er inne i en digital tidsalder som mangler sidestykke. Hverken rekruttering eller digitalisering går av seg selv. Så, takk!

En stor takk også til alle som sikrer renovasjon, vannet i springen, parkene, planarbeidet og kommunikasjonen. En stor takk til alle og hver og en især.

Koronaen innebærer både en medisinsk og en økonomisk krise. Store deler av næringslivet ligger med brukket rygg og flere tusen medarbeidere i virksomhetene er permittert eller oppsagt. Det skaper uro og bekymring blant mange. Hvordan kan vi alle bidra til å gjøre skaden mindre?

Kommunen med alle sine virksomheter prøver å bidra, med forsering, lettelser og nye initiativ i Bærumspakken – for arbeidsliv, næringsliv og frivillighet.

Vi vil også oppfordre alle til å støtte vårt lokale næringsliv - handle lokalt og benytte lokale tjenester.  Det er viktig for å holde så mye som mulig i gang – både på kort og lang sikt.

Vi vil takke alle som stiller opp for andre, tar en ekstra telefon eller hjelper til. Vi vil takke frivilligheten! Vi takker alle som holder avstand og følger hygienerådene for å forhindre smitte.

Vi står sammen i denne dugnaden, i denne vanskelige tiden – koronaens tid.