Bærum kommune har inngått avtale med Augment City, som utvikler visualiserings- og simuleringsverktøy for smarte byer. – Dette har jeg veldig stor tro på, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær.

Ved bruk av visualiserings- og simuleringsverktøy kan kommunen prøve ut nye løsninger digitalt, framfor å gjøre det ute i gatene. Dette går under betegnelsen «digital tvilling», og innebærer at det lages en digital kopi av kommunen. 

 – Man kan for eksempel legge inn en endring i antall biler på veiene, for å se hvordan det slår ut på luftforurensningen, sier Bente Rudrud Herdlevær. 

 Augment City har også inngått avtale med Asker kommune og flere andre nasjonale og internasjonale byer for utvikling av digital tvilling 

– Mye av det vi kan bruke dette verktøyet til, henger tett sammen med hva som gjøres i nabokommunene. Derfor et det et stort pluss at Asker har valgt den samme løsningen, sier kommunaldirektøren. 

Virtuell verden 

Løsningen er basert på en felles programvareplattform hvor man utvikler en virtuell verden med alle parametere basert på detaljer fra den virkelige verden, innhold kan legges til veldig raskt, alt med ekte fysikk. Dette betyr at du er i stand til å lage avanserte simuleringsmiljøer innen veldig kort tid som gjør det enklere å forstå komplekse data på høyt nivå.  

Hovedmotivasjonen er å skape en region med økt livskvalitet for innbyggerne og økt verdiskaping for næringsliv. Smart City-satsingen er sentral her.  

– Verktøyet vil bli veldig nyttig for Bærum kommune i arbeidet med å følge opp KPI-undersøkelsen om bærekraft som nylig ble publisert. Dette er en tjeneste som også har vært etterspurt av det lokale næringslivetsier Bente Rudrud Herdlevær. 

 Hvis alt går etter planen, kan Bærum kommune begynne å bruke den digitale tvillingen fra mars 2021.