I morgen torsdag 8. mars er det planlagt oppstart for arbeidene med Sandvika Elvepromenade.

I første omgang sperres en del av Brambanis vei av, som går fra Rådhusbroen langs elven ned mot Kadettangen.  

Da blir det blant annet et endret kjøremønster for deg som skal til Kadettangen.

Gang- og kjøremønster

  • Brambanis vei stenger helt fra Rådhusbroen til Rigmorbryggen
  • Alternativ kjørerute legges fra Sandviksveien (følg omkjøringsskilt)
  • Alternativ gangvei er fra Rådhustorget gjennom / rundt Rådhusparken og langs      Sandviksveien (følg skilt)
  • Parkeringsplassene under E-18 ved Rådhuset vil være tilgjengelige.

Støy

  • Det vil leveres anleggsmaskiner og materiell med tungtransport
  • Noe men ikke sjenerende støy fra motorsag i forbindelse med trefelling
  • Noe sjenerende støy ved fjerning av asfalt og gravearbeid