Elias Smiths vei stenges midlertidig, fra 5. oktober kl. 01.15 til begynnelsen av november.

Statens vegvesen skal utføre komplementerende arbeider knyttet til rundkjøringen ved Birkheim. Bærum kommune skal utføre arbeider med ny vannledning, som tidligere i høst ble lagt under Sandvikselva.

Konsekvenser for buss

Busstoppet Elias Smiths vei vil bli stengt i perioden. Bussene vil i stedet stoppe ved et midlertidig busstopp ved Circle K på Hamangsletta.

Kart Elias Smiths vei