Elevundersøkelsen om trivsel i skolen 2019 viser en liten nedgang i antall elever som melder om mobbing.

De aller fleste elevene i Bærumsskolen trives godt på skolen. 95,8 prosent av elevene i bærumsskolen oppgir at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt, eller kun en sjelden gang. I gjennomsnitt oppgir 4,6 prosent av elevene at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det er en liten nedgang i antall elever som melder om mobbing. Det er de yngste som oppgir mest mobbing og tallene fordeler seg svært jevnt mellom gutter og jenter.

– Det er gledelig at antall elever som oppgir at de blir mobbet går ned. Vi må likevel aldri glemme at hver elev som mobbes er en elev for mye. Å skape inkluderende læringsmiljø og forebygge mobbing og krenkelser i skolen er svært viktig, sier Haakon Kvenna Veum, som leder Hovedutvalg Barn og unge. Han understreker også at det er viktig å arbeide med hele klassemiljøet for å skape inkluderende holdninger og handlinger.

Av de som blir mobbet er det mest vanlig å bli kalt stygge ting, eller å bli ertet på en sårende måte. De oppgir også at de som mobber tilhører klassen/går på samme skole.

– Bærum kommune har en unik ordning med to dedikerte tryggkontakter som jobber på heltid for å bistå elever, foreldre og medarbeidere i skolen, sier skolesjef Siv Herikstad.

Hver enkelt skole har i tillegg en miljølærer som først og fremst jobber systematisk med forebyggende arbeid, men som også med sin spisskompetanse i enkeltsaker.

Barn og unges digitale liv

De siste årene har det vært spesiell årvåkenhet knyttet til barn og unges digitale liv. Skolene har hatt en rekke tiltak og Bærumsskolen har også utviklet et spesifikt nettvettprogram sammen med Telenor.

I 2019 svarer 98,0 prosent at de ikke har blitt mobbet digitalt i det hele tatt, eller en sjelden gang. 1,9 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet digitalt 2-3 ganger i måneden eller oftere.

– Innsatsen på dette området vil ytterligere intensiveres for å sikre kunnskap og legge til rette for refleksjon rundt egen ferdsel på nett, slår skolesjefen fast.

Om undersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen.

8911 bærumselever har besvart Elevundersøkelsen i desember 2019. I Bærum besvarer alle elevene på alle klassetrinn 5.- 10. undersøkelsen hver høst.

Trygt og inkluderende læringsmiljø er en kontrakt som må fornyes for barn og unge hver dag. Skolene er i gang med analyse og oppfølging av tallmaterialet og det viktige arbeidet med å vise samtlige barn og unge at det nytter å si ifra.