Hvordan kan barna påvirke sin egen skolehverdag og bidra til et godt skolemiljø? Det var noen av temaene da nærmere 100 elevrådsrepresentanter var samlet forrige uke.

Elevene fra Tanum, Jong, Emma Hjort og Skui diskuterte barnekonvensjonen og barns rett til å uttale seg og medvirke, blant annet ved å bruke postkasser for å melde saker, flere møter i elevrådet og samtaler med skoleledelsen og begrunnelser på svar.

Ga tips til lærerene

Sammen med skolelederne, arbeidet elevene med viktige lovendringer i elevenes arbeidsmiljølov om nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Dette gjaldt særlig elevenes egen arbeidsmiljølov, Opplæringslovens § 9A. Elevrådsrepresentantene kom med gode tips til hvordan skolen og elevene kan samarbeide for å stoppe det.

Brosjyre om Trygg-kontakten

Elevene nevnte blant annet flere lærere ute og i garderobene, og at elevene selv kan være vakt ute. Elevene trakk også frem at de kan gå bort hvis noen var utenfor, og at de kan bidra til å stoppe vonde handlinger ved å si fra til de som krenker og varsle en voksen. Både elever og voksne kan være gode rollemodeller.

De fire skolene og Trygg-kontaktene skal lage et forslag til innholdspakke til et seminar, slik at også andre skoler i Bærum kan gjennomføre tilsvarende opplegg.