Bærum kommune følger situasjonen i Sandvika nøye etter eksplosjonen. Det er nødetatene som håndterer evakuering og sikkerheten til innbyggere og andre som oppholder seg i eller i nærheten av området der eksplosjonen fant sted

Vi viser til informasjon fra politi og brannvesen som er ansvarlige for håndteringen av situasjonen i denne fasen.

Politiets operasjonssentral