Informasjon til skolen, elever og foresatte i Bærumskolen.

Eksperimentering med besvimelsesanfall.

Helsesøstre ved flere ungdomsskoler i Bærum har fått henvendelser fra bekymrede ungdommer og pårørende i det siste om at det i noen miljøer eksperimenteres med å fremkalle besvimelsesanfall og nesten- besvimelsesanfall. Dette fremkalles av den enkelte selv eller av andre ved å hindre lufttilførsel til lungene på forskjellige måter (belte, tau, kveletak, holde pusten, hyperventilere osv) i den hensikt å oppnå rusfølelse. Dette er svært farlige eksperimenter som i verste fall kan forårsake dødsfall. Vi ønsker derfor å sette fokus på problemet.

Hva kan skje?

Akutt alvorlig oksygenmangel gir bevissthetstap i løpet av 10-20 sekunder, permanent hjerneskade i løpet av 3 minutter og døden kan inntreffe etter 4-5 minutter. Redusert oksygentilførsel gir redusert vurderingsevne, sløvhet, redusert smertefølelse, desorientering og hodepine osv. Den reduserte vurderingsevnen og orienteringsevnen på grunn av oksygenmangel kan gjøre at eksperimentene ikke avsluttes i tide, noe som igjen kan gi katastrofale følger.

Tiltak: Hvis man kommer opp i en situasjon hvor en person besvimer eller er livløs:

  • Gi livreddende førstehjelp. Skaff hjelp.
  • Ring 113
  • Sørg for stabilt sideleie. Hold personen varm.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt helsesøster på skolen, Psykisk helseteam for unge eller Folkehelsekontoret.

Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege

Gjertrud Lødøen, ass. kommuneoverlege