Bærum kommune inviterer til informasjonsmøte om utbyggingen på Eiksmarka tirsdag 14. februar kl. 18-20 på Eiksmarka skole.

Bærum kommune inviterer alle interesserte til informasjonsmøte.

Program for møtet

 • Velkommen
  ordfører Lisbeth Hammer Krog
 • Eiksmarka i samfunnsutviklingen: utvikling av lokalsenteret
  reguleringsjef Kjell Seberg
 • Presentasjoner av utviklings- og utbyggingsprosjekter:
  • Status for Eiksmarka senter
   Backe-prosjekt Philip Stephansen 
  • Eiksmarka  - trafikale utfordringer i byggefasen
   kommunalsjef Jan-Willy Mundal
  • Utvikling ved Eiksmarka stasjonsområde
   Telenor og Sporveiens forslag
  • Forslag til regulering Niels Leuchsvei 41 med flere
   Profier – Eiksmarka utvikling AS
  • Eiksmarka vel, tanker om utviklingen - 
   Ellen Gjevik
 • Spørsmål og svar

 Alle er hjertelig velkommen til Eiksmarka skole, gymsalen.

Meld deg på møtet her.