Fra 1. januar 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bærum.

Bakgrunnen for innføringen av egenandel er at kommunen siden 2017 har fått redusert sine overføringer i statsbudsjettet knyttet til fysioterapibehandling.

Innføringen av egenandel gjelder for alle som mottar fysioterapibehandling av den kommunale fysioterapitjenesten, unntatt for barn inntil 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Hvor stor egenandelen blir, er avhengig av type behandling og varighet. De pasientene det gjelder vil få tilsendt faktura for betaling av egenandelen.

Det er samme egenandel hos kommunale fysioterapeuter som hos private fysioterapeuter som har avtale om refusjon.

Personer som går til helprivat fysioterapi eller fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, betaler allerede full pris eller egenandel og berøres ikke av dette.

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort for egenandelstak 2. Du får tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å foreta deg noe. Frikortet gis når du har utgifter som er høyere enn 2085 kroner i løpet av et år. Egenandeler for fysioterapi inngår i dette.

For mer informasjon se www.helfo.no og www.helsenorge.no. Helsenorge.no har informasjonstelefonnummer 23 32 70 00.