Bærum er Norges mest effektive kommune, ifølge en ny undersøkelse om effektivitet i norske kommuner. Bærum kommune leverer over regjeringens krav til innsparinger.

Torsdag 14.desember kom resultatene fra en analyse fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet om hvor effektive landets kommuner er innen tjenestene pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.

Bærum kommune ligger øverst på listen av de 344 kommunene som deltok i undersøkelsen.

- I Bærum kommune setter vi høye krav til oss selv, og vi er stolte over å levere gode og effektive tjenester, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bærum kommune leverer over regjeringens effektivitetskrav til kommunene, viser kommunens egne tall. Mens regjeringens innsparingskrav er på 0,5 prosent, har Bærum hatt en effektivisering på opp mot 2 prosent de siste årene. For perioden 2016 til 2021 er innsparingen i snitt 1, 1 prosent.  

- Vi har arbeidet strukturert og målrettet med effektivisering i flere år. Det er mange som bidrar til at vi får gode resultater, fortsetter ordføreren.

Kan lære av de beste

Analysen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammenligner kommunenes tjenester og resultater med ressursbruk på samme tjeneste. 

- Analysen viser at kommunene har et stort potensial hvis de lærer av de beste, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Les mer om undersøkelsen på regjeringens nettsider.