- Byrådet i Oslo kommer med nye miljøfiendtlige kuttforslag på viktige kollektivtiltak i Bærum. Det begynner å ligne en farse når byrådspartier opphøyer seg til planmyndighet i andres kommune og vil detaljstyre utformingen av en nasjonal hovedvei, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Det er lett å komme med kutt-tiltak i andre kommuner, når man ikke må leve med konsekvensene, sier ordføreren.

- Byrådet avslører nå at de kun bryr seg om penger og ikke miljø. Gode miljøtiltak i Bærum forslås nå fjernet fra E18-planene. Dette kan vi ikke leve med, advarer ordføreren.

- Med disse forslagene står hele E18-satsingen i fare. Dette rammer lokalbefolkning og næringsliv lokalt og nasjonalt, slår Lisbeth Hammer Krog fast.

Se utspill i NRK østlandssendingen.