Vil du forhåndsstemme til høstens stortings- og samtingsvalg, kan du gjøre det i perioden 10. august til 8. september.

Det er fire steder du kan forhåndsstemme i år. Som tidliger er det mulig å stemme i Kommunegården i Sandvika og på Bekkestua bibliotek. Nytt i år er at det også er stemmemottak på Rykkinn senter og Fornebu senter.

Alle stemmemottakene har åpingstider

  • mandag til fredag, 10. – 25. august, kl. 10.00-18.00
  • lørdag 26. august, kl. 10.00-18.00
  • mandag til fredag 28. august til 8. september, kl. 10.00-20.00
  • lørdag 2. september, kl. 10.00-18.00

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Manntallet for Bærum vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset og i Kommunegården i Sandvika, på Bekkestua bibliotek og på Rykkinn bibliotek i juli, samt på Fornebu senter fra 10. august.

Du må ikke ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Du må alltid ha med gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Studerer du utenbys, eller av andre årsaker ikke oppholder deg i Bærum på valgdagen, må du huske å forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som helst annen av landets kommuner frem til og med fredag 8. september. Oversikt over forhåndsstemmemottak andre steder i landet finner du på den enkelte kommunes nettsider. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 12. september kl. 17.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Stemme i utlandet
Er du i utlandet på valgdagen 11. september, kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet. Du kan forhåndstemme i utlandet fra mandag 3. juli til og med fredag 1. september. Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Informasjon om valget finner du på www.baerum.kommune.no/valg.