En rekke av kommunens brukere har fått dobbelt AvtaleGiro-trekk. Dette har blant annet rammet brukere som betaler for trygghetsalarm, langtidsopphold på sykehjem og praktisk bistand i hjemmet.

En beklagelig feil  har ført til at betaling med AvtaleGiro som forfaller mellom 27. og 31. mars 2017 er sendt dobbelt til brukernes nettbank. 

Vi ber kunder som benytter AvtaleGiro til tjenester som forfaller mellom 27. og 31. mars om å sjekke sin nettbank. De to avtale-trekkene har samme beløp og forfall, imidlertid mangler den ene KID-nummerr. Vi anbefaler kunder å slette det trekket som mangler KID. Skulle begge trekkene bli betalt, vil beløpet bli tilbakebetalt innen kort tid.
Bærum kommune beklager sterkt det inntrufne og den ulempen dette påfører våre brukere.
Ved spørsmål, kontakt: Bærum kommune, Veiledningstorget, telefon 67 50 40 50 mandag.