Harald Hjelde tiltrer 1. februar 2020 nyopprettet stilling som direktør for eksterne digitaliseringssamarbeid. Han vil få et ansvar for å utvikle partnerskap for digitalisering for kommunene som inngår i nye Viken.

DigiViken er et regionalt initiativ der Bærum kommune har fått et særskilt mandat for å utrede og etablere et samarbeid innen digitalisering i nytt Viken fylke. Samarbeidet skal sikre at kommunene i Viken effektivt kan gjennomføre digitaliseringstiltak fremover til beste for innbyggere, næringsliv og andre aktører i kommunene. Hjelde kommer fra stillingen som direktør for Digitalisering og IT i Bærum kommune.

Bærum kommune har i tillegg en rekke eksterne aktiviteter innenfor digitalisering hvor kommunens tilstedeværelse og kompetanse er etterspurt. Dette gjelder blant annet i Digitaliseringsrådet til KS og e-helsedirektoratets satsing «Akson» som også inngår i mandatet for den nyopprettede stillingen.

- I forbindelse med Bærum kommunes tydelige prioritering av omstilling og utvikling har vi opprettet denne stillingen for å sikre oss at digitaliseringsinitiativene utvikler seg i takt med overordnede regionale og nasjonale initiativ. Denne løsningen vil gi kapasitet til både den interne digitale transformasjonen, samtidig ivareta de eksterne initiativ og aktiviteter som påvirker kommunens omstillingsbehov og utvikling, sier kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær.

Rekruttering av ny leder for Digitalisering og IT (DigIT) i Bærum kommune vil iverksettes umiddelbart.