Uken før skolestart sitter lærerne selv på skolebenken på Bekkestua ungdomsskole.

38 lærere på Bekkestua ungdomsskole får denne uken opplæring i bruk av nettbrett, som en del av den store satsingen på digital skolehverdag i Bærum kommune. Alle barneskoler og ungdomsskoler i Bærum kommune skal i utgangen av 2018 bruke nettbrett som en viktig del av undervisningen.

Tettere bånd mellom elev og lærer

Til skolestart på Bekkestua ungdomsskole skal alle 470 elever og 38 lærere bruke nettbrett i undervisningen. To hele dager er satt av til at lærere skal kurses i hvordan en kan bruke nettbrett i undervisningen uken før skolestart.

Vi er veldig spente på hvordan dette vil fungere. Du får i større grad mulighet til én-til-én-kontakt med elevene og skape et tettere bånd mellom elev og lærer. Nettbrettet kan være med på å spleise elever sammen, sier Helene Hveding, lærer ved Bekkestua ungdomsskole.

Lærerne skal i løpet av de to dagene få grundig opplæring i grunnleggende ferdigheter på nettbrett, blant annet hvordan en tar i bruk kildekritikk og hvilke verktøy de kan ta i bruk for elever med lesevansker.

Grundig opplæring

Rektor Morten Rondan forteller at skolen er godt rustet når nettbrettene skal deles ut.

– I tillegg til kursingen av lærere nå, har 3 digitale veiledere på skolen og ledelsen fått opplæring før sommeren slik at skolen er godt forberedt når nettbrettene skal tas i bruk. Teknologien skal ikke bare være et hjelpemiddel for lærer og elev men den skal også gjøre arbeidet mer effektivt, sier Rondan.

Digitalveileder Marius Nygård sier at lærerne fort kan ta nettbrettene i bruk bare de har lært seg de grunnleggende ferdighetene.

Lærerne prøver mye fancy, men så fort en har lært seg enkle triks på nettbrettet er de enkle å implementere inn i skolehverdagen, sier Nygård.