Onsdag 26. oktober ble det årlige dialogmøtet mellom velforeningene i Bærum og formannskapet avholdt. Under møtet stiller velforeningene spørsmål til de folkevalgte i formannskapet.

Dialogmøtet er strømmet og kan ses på kommune-tv møtet med velforeningene er etter formannskapsmøtet. 

Dialogmøte med velforeningene i Bærum

Følgende spørsmål fra velforeningene er sendt inn på forhånd:

  1. Bærum velforbund stilte to spørsmål: 1) Kvistinnsamling som felles dugnad og 2) søppel i veikanter og ved utfartssteder 
  2. Furubakken vel: Innsamling av juletrær tidlig i januar hvert år.
  3.  Berger og Rykkinn vel hadde to spørsmål: 1) Videre utbygging av Rykkinn og 2) «Drive thru» løsning for McDonalds i Rykkinn lokalsenter – I strid med kommunens egne retningslinjer og vedtak
  4. Lysaker vel: Hageavfallinnsamling
  5. Fornebo vel: Verneplanen for Lagåsen
  6. Sandvika vel: Møteplasser i Sandvika.
  7. Skui vel har fire spørsmål: 1) Isi, 2) private leietagere på Isi avfallsanlegg 3) ureglementert og farlig virksomhet og 4) utfartsparkering til Kjaglidalen
  8. Holtekilen vel: Innspill til kommuneplanen om fortetting, vekstgrenser og knutepunkter.