Torsdag 21. september markeres Demensdagen på Kulturhuset i Bærum. Det er om lag 1 800 personer med demens i kommunen. Bærum kommune har et omfattende tilbud til personer med demens og deres pårørende.

Atrium Ressurssenter i Claude Monets vei har både rådgivning, Pårørendeskole, Demenstelefon, demensavlastning m.m.

  • Demensrådgivning:
    For alle aldersgrupper, pårørende og yngre personer med demens. Tlf. 67 50 40 62, mobil 954 47 943.
  • Demenstelefon  47 66 55 00, som er åpen mandag til fredag kl. 09 – 15, det er også mulig å sende e-post til 
  • Pårørendeskolen er for pårørende til personer med demens. Kurs både høst og vår med 10-12 ukers varighet. Blant temaene som tas opp er årsaker til demens, symptomer og utvikling, råd om hvordan man kommuniserer med en som har demens, juridiske rettigheter og plikter, vergeordninger, testament, fremtidsfullmakt og uskifte, sorg og tap, tilbudene i kommunen og hvordan man søker hjelp.
  • Informasjonmateriell  til personer med demenssykdom og deres pårørende

Avlastningstilbud i hjemmet

Tilbud som gir avlastning for pårørende til personer med demenssykdom.  

Dagaktivitetssentre
Kommunen har eget tilbud for yngre personer med demens (under 67 år). Egne tilbud for eldre brukere på Bo- og behandlingssentrene.

Demenslandsby
Bærum prøver ut nye omsorgsmodeller for målgruppen demenslandsby i Dønskiveien blir et bofellesskap for personer med demens og kognitiv svikt. Planlegges å stå ferdig i 2020.

Frihets- og trygghetsskapende teknologi

Bærum kommune ligger langt foran i å ta i bruk velferdsteknologiske hjelpemidler som sikrer at mennesker kan bo i sitt hjem så lenge som mulig, og ha frihet til å kunne utfolde seg. For denne målgruppen handler det mye om, GPS, brannsikring, ulike typer sensorer – dører, fall m.m .