Torhild Bjørges har samlet gode historier fra demensomsorgen i Bærum, mellom to permer. Historiene skal være til hjelp i arbeidshverdagen til avlastere for pårørende til hjemmeboende personer med demens.

Torhild Bjørges

Heftet – som heter «Hvordan skape de gode øyeblikkene» – viser fram det gode arbeidet som gjøres, og kan gi inspirasjon både innad i vår egen kommune og for andre kommuner. Historiene i heftet er innhentet fra avlastere og koordinatorer for denne tjenesten, og flere har en humoristisk vri. Utgivelsen er ment som et arbeidshefte for avlastere, og er illustrert av kunstmaler Ingebjørg Magelssen – som selv er avlaster. Arba har produsert heftene.

I Bærum er avlasterne i hovedsak pensjonister som jobber 3-5 timer i uken for å avlaste pårørende og gi brukerne mulighet til å fortsette med egne aktiviteter. Avlasterne deltar på pårørendeskole og får tilbud om månedlig gruppeveiledning

Torhild Bjørge var en av de første i landet som startet med avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens. Regjeringens demensplan 2020 oppfordrer til ulike aktiviteter for personer med demenslidelser og Bærum kommune har søkt stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet.

Dette er Torhild Bjørges andre bok. Hennes første bok, «Friminutt», fra 2004, beskriver blant annet pårørende som står i tøffe utfordringer i hjemmet ved demenslidelser. Den boken anbefales av Aldring og Helse og sendes kommuner som driver pårørendeskoler til denne diagnosegruppen.