I dag tas det første skrittet mot ordinær drift på Carpe Diem demenslandsby! Onsdag 13. januar flyttet de 19 første faste beboerne på langtidsplasser inn. Dette er personer med demens og de ansatte har spesialkompetanse på området.

I Carpe Diem demenslandsby står mulighetene, og ikke begrensningen, til hver enkelt beboer fremst. Denne landsbyen skal oppleves som en forlengelse av livet hjemme, med et hjemlig preg.

Når Lommedalen sykehjem flytter inn har pårørende allerede vært på rommene til beboerne og gitt de et personlige preget. De ansatte som følger beboerne fra Lommedalen har samarbeidet med ledelsen på Carpe Diem demenslandsby for å gjøre overgangen best mulig. De er også blitt kjent med pedagogikken landsbyen er tuftet på og hvilke muligheter de fysiske rammene fremmer.  Hele landsbyen er formet for at å stimulere mulighetene til den enkelte.

Koronaen har påvirket oppstarten til "Årets helsebygg 2020". Den ordinære driften av Carpe Diem demenslandsby ble satt på vent. Deler av området ble i løpet av høsten tatt i bruk som korttidsplasser.

De til enhver tid gjeldene smittevernhensyn vil alltid være styrende for driften av landsbyen.

Her kan du lese mer om Carpe Diem demenslandsby.