Tier blir ny leverandør av mobilitetsløsning for Bærum kommune. Bysykkeltilbudet utvides nå til elektriske sparkesykler og elsykler.

Ruter har inngått et offentlig-offentlig samarbeid med Bærum kommune. Hensikten med samarbeidet er å etablere et helhetlig mobilitetstilbud i Bærum. Anskaffelsesprosessen er avsluttet og TIER GmbH er valgt som leverandør for mikromobilitet i Bærum.

– Det er første gang Ruter tester ut denne type løsning. Vi har et godt samarbeid med kommunen, og tror at dette kan være et viktig skritt i retning av fremtidens mobilitetstilbud, sier direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.

Planen er å tilby både elsykler og elsparkesykler. Ambisjonen er å få etablert en ordning på Lysaker, i Sandvika og på Fornebu i løpet av 2020, og utvide til andre deler av kommunen våren 2021. Både Ruter og Bærum kommune er svært opptatt av at tilbudet oppleves som relevant, trygt og fremstår som en integrert del av et ryddig bybilde. Det vil derfor bli lagt vekt på dialog med brukerne og næringslivet i kommunen.

Formålet med avtalen er å utvikle en ordning som:

  • Kompletterer kollektivtilbudet, for eksempel ved at du kan reise fra kollektivknutepunkt helt frem til sluttdestinasjon
  • Er et tilbud både til innbyggerne, besøkende, næringslivet og for kommunens egne ansatte

– Bærum skal være en klimaklok kommune og det skal være lett for de som bor og jobber i Bærum å velge klimakloke løsninger. Vårt samarbeid med Ruter om et godt bysykkeltilbud, er en viktig del av dette. Både i Bærums klimastrategi og sykkelstrategi er det klare mål om å få opp andelen som bruker sykkel som transportmiddel, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog.

Bærekraft og trafikksikkerhet er to av de mest diskuterte temaene knyttet til mikromobilitet. Ruter er en viktig premissgiver for å påvirke markedet i en positiv retning, slik at både kreative løsninger for å forbedre brukersikkerhet, og bærekraftig produksjon og avhending av kjøretøyene har utgjort en viktig del av evalueringskriteriene som lå til grunn for anskaffelsen.

– Vi er stolte over at vi ble valgt av Ruter og Bærum på grunn av den standarden vi har satt gjennom drift, kjøretøyene våre og høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Vi er ivrige etter å støtte Bærum i denne utfordrende tiden nå når kommunen åpner for mer mobilitet. Vi vil gjerne bidra ved å tilby folk i Bærum en måte å pendle på som gir dem mulighet til å holde avstand i henhold til anbefalingene myndighetene har gitt. På lang sikt forplikter vi oss til å støtte Bærums bærekrafts- og nullvekstmål, sier Lars Christian Grødem-Olsen som er Daglig Leder Oslo i TIER Mobility.

Videre utvidelse av tilbudet

Både sykkel og gange inngår i målet om et helhetlig og bærekraftig mobilitetstilbud i Bærum. Dette krever utvikling av et tett og fleksibelt nettverk av ulike integrerte mobilitetsløsninger med høy kvalitet, slik at kundene får flere valgmuligheter, og det blir lettere å sette igjen bilen. Samarbeidet med Bærum gir Ruter muligheten til å bygge læring og kompetanse for å være i enda bedre stand til å tilby gode mobilitetsløsninger i tråd med nullvekstmålene. Ruter ser for seg muligheten til å utvide løsningen til flere kommuner i Ruters geografiske område på sikt.

Konsekvenser av Korona for prosjektet

Ruter har fortsatt en ambisjon om å lansere tilbudet i sesongen 2020, men holder på med en mer detaljert plan for selve lanseringen og utrullingstakten. Koronakrisen gir noen utfordringer når det gjelder produksjon og levering av enkelte kjøretøy, samtidig som Ruter naturligvis tar hensyn til helsemyndighetenes råd når det gjelder valg av et passende lanseringstidspunkt. TIER tar flere forhåndsregler for å redusere risikoen for spredning av koronavirus i Norge, og disse vil bli brukt også i Bærum ved lansering.

Forhåndsreglene inkluderer

  • Desinfisering av hver elsparkesykkel som gjennomgår et batteribytte og en trygghetssjekk på alle områder hvor brukerens hender kan komme i kontakt med elsparkesykkelen.
  • Sparkesykler som gjennomgår vedlikehold og reparasjoner på lagrene blir desinfisert grundig før de settes ut igjen på gatene.