Bærum kommune samarbeider med Ruter om ny bysykkelordning i Bærum.

Bærum kommune og Ruter har inngått et offentlig-offentlig samarbeid om bysykkel i Bærum.

Ordningen omfatter både vanlige tråsykler, el-sykler, el-sparkesykler, lastesykler og andre kjøretøy på færre enn fire hjul. Bærum er den første kommunen hvor en slik løsning i regi av Ruter skal etableres. Samarbeidet skal føre til et helhetlig mobilitetstilbud i Bærum, som oppleves som en integrert del av kollektivtilbudet til Ruter. Målet er å gjøre det lettere for innbyggere å velge bærekraftige reisemåter.

Bærum ønsker å være en klimaklok kommune, og i kommunens klimastrategi og i handlingsplan for sykkel er det klare målsettinger om å få flere til å bruke andre transportmidler enn bil.

Kommunestyret vedtok ved behandling av handlingsprogrammet for 2017 midler til etablering av en ny bysykkelordning i Bærum. Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtok 14.03.2019 i sak «Bysykkel i Bærum – konseptvalg» blant annet følgende rammer for den fremtidige bysykkelordning: «Bysykkel skal være et tilbud til innbyggere, besøkende samt næringslivet inkludert kommunens ansatte». Hovedutvalg miljø, idrett og kultur vedtok 06.06.2019, i sak «51/19 Bysykkel i Bærum – Fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Ruter», å gi kommunedirektøren fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Ruter. Samarbeidsavtale er nå inngått.

Ambisjonen er å rulle ut ordningen i Sandvika, på Lysaker og Fornebu våren 2020.

Les mer om saken her.