Oslo og Bærum kommune utveksler erfaringer

Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune har vært på besøk på Lysaker og Fornebu. Her fikk de høre om planene for Lysaker-byen av kommunalsjef for plan, miljø og kultur Jannike Hovland og leder for områdeutvikling Terje Hansen. Vandringen foregikk rundt Lysaker stasjon og det ble også orientert om kommunedelplanen for Lysaker-vassdraget. 

På Fornebu ble byrådsavdelingen ønsket velkommen av ordfører Lisbeth Hammer Krog. Rådmannen Erik Kjeldstadli fortalte i store trekk om Bærums regionale rolle, vekstutfordringene, arealstrategien og den langsiktige drift og investeringsplanen. Til slutt orienterte kommunaldirektør Arthur Wøhni om hvordan Fornebu har forandret seg som område fra flyplass til by. Bærum kommune var tidligere i år på besøk hos Oslo kommune for å hente erfaringer og nå gjør Oslo kommune det samme i Bærum.