Kommunestyret 6. februar stemte mot etablering av nærbutikker i Blommenholmveien. Det ble flertall for etablering av nærbutikk i Sandviksveien 73 og 75.

Kommunestyret behandlet tre saker om etablering av nærbutikker. To av sakene - begge i Blommenholmveien falt. Den tredje saken, Sandviksveien 73 og 75, ble vedtatt.