For hjemmeboende som bor i bolig uten bemanning, har kommunen i flere år hatt brukervalg for tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp/praktisk bistand. Brukervalg vil si at du kan velge privat leverandør eller kommunens hjemmetjeneste.

Kontraktene med dagens leverandører opphører 31.3.2019. For å videreføre brukervalgsordningen i hjemmetjenesten vil kommunen kunngjøre ny konkurranse. Nye kontrakter vil gjelde fra 1.4.2019. Tjenestemottakere som berøres vil få mer informasjon i god tid før leverandører som tildeles kontrakt starter tjenestene.