Vedtaket om periodevis stenging av Brambanis vei for gjennomkjøring mellom Kinoveien og broen over E18 er forlenget til 16. juni 2017. Det er fortsatt behov for periodevis stenging frem til arbeidene med rehabilitering av brofundamentene på Rådhusbroen pågår.

Vedtaket gjaldt i første omgang til 24. mars.

Det er kun biltrafikken som berøres. Sikker adkomst for gående og syklende vil bli opprettholdt. Bilister som kommer kjørende ned Kinoveien, må ta til høyre ved Kanel i retning Løkketangen. 

Adkomst til garasje under Rådhuset samt varelevering langs Brambanis vei skal opprettholdes.