Bovild Tjønn er ansatt som kommunaldirektør for velferd. Hun har vært konstituert i stillingen siden 1. oktober 2015.

Bovild Tjønn har lang erfaring innenfor velferdsfeltet. Hun har blant annet vært kommunalsjef for Pleie og omsorg i en rekke år. Hun har også erfaring fra privat sektor.

Rådmannsfunksjonen i Bærum kommune ivaretas av en strategisk ledergruppe bestående av rådmannen og tre kommunaldirektører. Velferdsdirektøren skal sammen med rådmannen og de andre kommunaldirektørene være aktiv i en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen og ha et helhetlig ansvar for kommunens velferdstjenester.

Stillingen som velferdsdirektør skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester. Velferdsdirektøren skal sikre samarbeid på tvers, både for å oppnå gode resultater og for optimal ressursutnyttelse.