Kommunestyret 14.12.2022 behandlet IMDis anmodning om bosetting av flyktninger i 2023.

Kommunestyrets vedtak:

  • I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bosetter Bærum kommune 390 flyktninger i 2023. To av plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige under 15 år, og fem av plassene benyttes til enslige mindreårige over 15 år.
  • Dersom behovet øker i 2023, vil Bærum kommune stille seg positiv til en ny anmodning om å ta imot flere flyktninger.
  • For å opprettholde en høy kapasitet for bosetting vil kommunedirektøren i sin kontakt med nasjonale myndigheter understreke betydningen av flere virkemidler for å nå det nasjonale bosettingsarbeidet, herunder økt statlig kompensering til kjøp og oppussing av boliger.