Etter en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) vil Bærum kommune bosette 24 flyktninger i tillegg til de tidligere vedtatte 65.

Dette vedtok Kommunestyret i møte 5. september. Dermed blir antallet flyktninger Bærum bosetter i 2018 totalt 89. Av de 24 nye flyktningene, er fire plasser forbeholdt enslige mindreårige. 

Bakgrunnen er endring i behovet for bosettingsplasser for flyktninger i norske kommuner. På nasjonalt nivå planlegger IMDI bosettingsarbeidet ut ifra prognoser over ankomster og antall innvilgede asylsøknader. Disse kan variere gjennom året og det er behov for at kapasiteten til å bosette flyktninger er fleksibel og justeres i tråd med behovet. 

Du kan lese hele saken her.