Blyforurensing fra Løvenskioldbanen var tema i kommunestyremøtet 27. november.

Både Fylkesmannen i Oslo og Viken og Norges Skytterforbund var invitert til kommunestyremøtet onsdag 11. november. Fylkesmann Valgjerd Svarstad Haugland orienterte om fylkesmannens arbeid med saken og understreket at det har tatt lang tid før Norges Skytterforbund kom på banen.

Per Ingvald Kraft fra Asplan Viak representerte Norges Skytterforbund. Han orienterte om forurensningssituasjonen og de tiltak som er under gjennomføring. Varselskilt kommer opp i løpet av de nærmeste dagene og igangsetting av rensedammer skjer i nær fremtid.

- Med dagens redegjørelser fra Fylkesmannen og Norges Skytterforbund er jeg mer optimistisk og at vi nå kommer fra ord til handling, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Kommunen vil følge saken nøye. De tiltak Norges Skytterforbund blir pålagt å gjennomføre, og som krever godkjennelse fra kommunen, vil bli høyt prioritert, sier ordføreren.

Blyforurensning fra Løvenskioldbanen