Bærum kommune har hatt fokus på blyforurensning fra Løvenskioldbanen i lang tid. Saken er nå aktualisert etter at NRK har tatt opp problemet i sine sendinger og på nettet.

Bærum kommune legger vekt på at det er flere tiltak som nå må gjennomføres så snart som mulig. Det er skilting med advarsler, etablering av rensedammer og tiltak mot forurensning i myren.

Norges Skytterforbund har informert Bærum kommune om at skiltene vil være på plass 2.-3.  desember. 

Norges Skytterforbund skal anlegge to rensedammer for å stoppe blyavrenningen i de to hovedbekkene ut fra skytebanen. Fylkesmannen har ennå ikke godkjent Norges Skytterforbunds planer for videre håndtering av blyet.

Kommunen er i tett dialog med Norges Skytterforbund og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog vil på bakgrunn av sakens alvor be kommunedirektøren gi en oppdatert status på hvor dette viktige oppfølgingsarbeidet nå står. 

Blyforurensning fra Løvenskioldbanen