Har du lyst til å jobbe med stortings- og sametingsvalget 2017 i Bærum kommune? Vi har behov for totalt cirka 350 valgmedarbeidere både på valgdagen og til forhåndsstemmemottakene.

Selve valgdagen er 11. september. Valgmedarbeiderne fordeles på 18 valglokaler, fire forhåndstemmemottak og diverse annet valgarbeid.

Alle som jobber med valg vil få opplæring i de oppgaver de skal utføre. For å jobbe som valgmedarbeider må du fylle 18 år i løpet av 2017. Aldersgrense oppad er 70 år som hovedregel.

Det er et krav at du har digitale ferdigheter, er effektiv, systematisk og nøyaktig og har god serviceholdning.

Her finner du mer informasjon om arbeidet som valgmedarbeider, arbeidstid, lønn, arbeidsoppgaver og søknadsskjema.