Bærum kommune inviterer innbyggere, interesserte, næringsliv, organisasjoner og lag til en åpen ettermiddag på Hotel Scandic.

Kommunen vil presentere Kommunedelplan Fornebu (KDP3) som er ute til høring. Ruter, OBOS, Selvaag Bolig ASA, Aker ASA og Fornebubanen er invitert til å presentere sine planer til relevante og aktuelle temaer. Det legges opp til både foredrag, paneldebatt, spørretimer samt kultur- og kunnskapstorg.

Bærum kommune har involvering og innbyggermedvirkning som ett av sine fire hovedmål.  Våren 2018 har Fornebusaken (KDP3) høyest prioritert innenfor dette målområdet.  Fornebulandet vel er en naturlig samarbeidspart i dette viktige arrangementet.

Velkommen til Scandic mandag 23. april kl. 16 – 1930. Ta med hele familien, det blir barnepass og matservering!

Her kan du lese mer om planene for Fornebu

Kommunedelplan 3 Fornebu er lagt ut til høring med frist 26. mai. Gi dine innspill.