Formannskapet i Bærum 25. august vedtok omkamp for å beholde blåtrikken mellom Jar og Bekkestua.

Bakgrunnen for vedtaket er et brev fra Ruter som fremholder at det økonomiske, og ikke tekniske årsaker til at de går inn for å stoppe trikkelinjen ved Jar. 

Formannskapets vedtak:

Det vises til Ruters brev der det fremgår at det er teknisk mulig å videreføre trikk til Bekkestua. Bærum kommune forventer på denne bakgrunn at Viken og Oslo fylkeskommuner, og Ruter gjennomfører en utredning av hvordan tilbudet kan opprettholdes og hva kostandene ved dette vil være.

I brevet skriver Ruter om:

Da det ble besluttet å anskaffe nye trikker og bygge om baser og trikkestopp var dette basert på at dagens trikker fases ut innen 2024 og at de nye trikkene ikke skal kjøre på strekningen Jar – Bekkestua.

I tillegg til sikkerhetsmessige og tekniske utfordringer med å videreføre trikk til Bekkestua, anses kostnadene ved å tilpasse de nye trikkene som for høye sett i forhold til nytten for passasjergrunnlaget.

Rutemodellen tar derfor utgangspunkt i at linje 13 har siste holdeplass på Øraker.